Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol TGCh (Dyfarniad Technegol) - Dysgu o 2022

Dysgu: Medi 2022
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Bydd ein Dyfarniad Galwedigaethol mewn TGCh yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o'r sector TGCh ac yn rhoi cyfleoedd iddynt feithrin sgiliau ymarferol cysylltiedig. Mae'n ymdrin â TGCh yn y Gymdeithas; sy'n galluogi dysgwyr i archwilio'r amrywiaeth eang o ddefnyddiau o galedwedd, cymhwysiad a meddalwedd arbenigol, a TGCh mewn cyd-destun; sy'n cyflwyno dysgwyr i wybodaeth ymarferol eang am gronfeydd data, taenlenni, dogfennau a delweddau wedi'u hawtomeiddio. 

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Deunyddiau Cwrs
  • Cyrsiau i ddod
  • Gweminarau ar alw
  • Deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol

Cyflwyniad i Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 TGCh

photo of Allan Perry
Oes gennych chi gwestiwn?
Allan Perry ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Kwai Wong
Phone icon (Welsh) 029 2240 4256
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Allan Perry
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
dpp@cbac.co.uk