UG/Safon Uwch Busnes

Dysgu: Medi 2015
Codau Cyfeirio Codau info
 • Trosolwg
 • Cyn-Bapurau
 • Adnoddau
 • Hyfforddiant
 • Cysylltiadau
UG/Safon Uwch Busnes Manyleb
Adroddiadau Arholwyr Diweddaraf

Yn y fanyleb hon, canolbwyntir ar fagu brwdfrydedd am astudio busnes gan ddefnyddio cyd-destunau cyfoes, sy'n caniatáu i ddysgwyr ddod i werthfawrogi pa mor strategol, cymhleth a chydberthynol yw natur materion busnes o bersbectif lleol i fyd-eang. 

Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i'r amgylchedd busnes dynamig a phwysigrwydd gweithgaredd entrepreuneuraidd wrth greu cyfleoedd busnes a chynnal twf busnes.  

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
 • Adnoddau Digidol
 • Llyfrau
 • Deunyddiau Cwrs
 • Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

 

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

 

 

Rhwydwaith Athrawon Busnes ar Facebook

 

Rydym wedi creu Rhwydwaith TGAU a TAG UG/Safon Uwch Busnes ar Facebook i athrawon rannu syniadau, cyngor, adnoddau ac arferion da. Y bwriad ydi i'r rhwydwaith hwyluso cydweithio rhwng athrawon busnes ledled y wlad.

 

Ymunwch â'r Rhwydwaith

Safon Uwch Llyfr Busnes: 2il Flwyddyn - Dadansoddiad, Strategaeth a Byd sy’n newid

 

Rydym yn falch o gadarnhau ein bod bellach wedi cyhoeddi ein llyfr Safon Uwch - Dadansoddiad, Strategaeth a Byd sy’n newid . Llenwch y ffurflen archebu amgaeedig a'i dychwelyd i stephen.oliver@wjec.co.uk

 

 

UG Llyfr Busnes: Blwyddyn 1 - Cyfleoedd a Swyddogaethau Busnes

 

Rydym yn falch o gadarnhau ein bod bellach wedi cyhoeddi ein llyfr ar UG Cyfleoedd a Swyddogaethau Busnes. Llenwch y ffurflen archebu amgaeedig a'i dychwelyd i stephen.oliver@wjec.co.uk

Croeso i wefan Adolygiad Arholiad Ar-lein CBAC. Yma cewch gasgliad o unedau rhyngweithiol sy’n cyfuno nifer o elfennau gan gynnwys data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio, yn ogystal â sylwadau arholwyr. Bydd y cyfan yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad.

 

Ewch i wefan AAA

 • Cyrsiau
 • Deunyddiau

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Stephen Oliver
Oes gennych chi gwestiwn?
Stephen Oliver ydw i
Subject Officer
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Clare Williams
Phone icon (Welsh) 029 2240 4257
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Stephen Oliver
Dyddiadau Allweddol
2020
13
Awst
Cyhoeddwyd y canlyniadau ar gyfer arholiadau Mehefin 2020