TGAU Astudiaethau Ffilm

Dysgu: Medi 2017
Codau Cyfeirio Codau info
  • Trosolwg
  • Cyn-Bapurau
  • Adnoddau
  • Hyfforddiant
  • Cysylltiadau

Lluniwyd ein manyleb TGAU mewn Astudiaethau Ffilm i fanteisio ar frwdfrydedd dysgwyr dros ffilm a'u cyflwyno i amrywiaeth eang o brofiadau sinematig trwy ffilmiau sydd wedi bod yn bwysig yn natblygiad ffilm a thechnoleg ffilm.  

Bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth o ffilm prif ffrwd o'r UDA trwy astudio un ffilm o'r 1950au ac un ffilm o ddiwedd y 70au a'r 80au – drwy hyn maent yn ystyried dau gyfnod yn natblygiad Hollywood. Yn ychwanegol, byddant yn astudio ffilmiau mwy diweddar – ffilm annibynnol o'r UDA ynghyd â ffilmiau o Ewrop, yn cynnwys y DU, De Affrica ac Awstralia. 

Mae cynhyrchu'n rhan bwysig o'r fanyleb hon ac mae'n rhan annatod o astudiaeth dysgwyr o ffilm. Pwrpas astudio amrywiaeth o ffilmiau o nifer o wahanol gyd-destunau yw rhoi cyfle i ddysgwyr gymhwyso’u gwybodaeth a'u dealltwriaeth o sut mae ffilmiau'n cael eu llunio at eu prosesau eu hunain o wneud ffilmiau a sgriptio.  

Y bwriad yw y bydd hyn yn cefnogi dysgwyr wrth iddynt gynhyrchu ffilmiau a sgriptiau ffilm creadigol ynghyd â galluogi eu gwaith cynhyrchu i ddarparu safbwynt gwneuthurwr ffilmiau gwybodus ar ei astudiaeth ei hun o ffilm.  

keyboard_arrow_down Darllen mwy keyboard_arrow_up Darllen llai
  • Adnoddau Digidol
  • Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau rhad ac am ddim yma yn cefnogi addysgu a dysgu'r pynciau hynny a gynigir gan CBAC. Bydd angen i athrawon bennu sut i ddefnyddio'r adnoddau yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cael y gorau ohonynt.

Adnoddau Addysgol Digidol CBAC

  • Cyrsiau
  • Deunyddiau
Digwyddiadau Dysgu Proffesiynol sydd ar ddod

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau wedi'u trefnu ar gyfer y cymhwyster hwn ar hyn o bryd.

 

Cyhoeddir ein rhaglen flynyddol ac mae'n agored i'w harchebu yn ystod tymor yr haf. Cofrestrwch ar gyfer y diweddariadau diweddaraf yma.

 

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y wefan Ddiogel a/neu o dan y tab Deunyddiau.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau o gyrsiau blaenorol ar y Wefan Ddiogel

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gefnogeath arnoch chi, cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol trwy dpp@cbac.co.uk.

photo of Rebecca Ellis
Oes gennych chi gwestiwn?
Rebecca Ellis ydw i
Swyddog Pwnc
Mae ein tîm pwnc yn hapus i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu ein manylebau. Mae ein Swyddogion Pwnc yn athrawon profiadol ac maen nhw yma i'ch cefnogi chi i gyflawni ein cymwysterau. Cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn.
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.
person_outline Jodiea Mearing-Lane
Phone icon (Welsh) 029 2240 4301
Datblygiad Proffesiwn Parhaus
Arbenigwyr Datblygu Proffesiynol yn barod i ateb cwestiynau ar ein holl gyrsiau
Phone icon (Welsh) 029 2026 5024
Cysylltiadau Gweinyddu
Ar gyfer pob ymholiad mae'r tîm wrth law i helpu.
Cysylltwch
Oes gennych gwestiwn?
Rebecca Ellis