Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ian Morgan, Prif Weithredwr, yn arwain y dathlu i'r ymgeiswyr hynny sy'n casglu eu canlyniadau arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru heddiw

Heddiw, bydd ymgeiswyr ledled Cymru yn casglu eu canlyniadau TGAU. Byddan nhw hefyd yn derbyn eu canlyniadau Bagloriaeth Cymru Sylfaen/Cenedlaethol.

Dywedodd Ian Morgan, Prif Weithredwr CBAC: "Heddiw mae miloedd o ymgeiswyr ledled Cymru yn derbyn eu canlyniadau. Dyma gyfle i ni felly eu llongyfarch ac i ddathlu'r hyn a gyflawnwyd ganddyn nhw. Drwy ennill y cymwysterau hyn byddan nhw hefyd wedi caffael yr holl sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i ddilyn amryfal lwybrau gwahanol, boed hynny i addysg bellach neu gyflogaeth – pa bynnag lwybr y byddan nhw'n ei ddilyn, hoffwn ddymuno'r gorau i bob un ohonyn nhw.

Mae hwn hefyd yn gyfle i ni gydnabod cyfraniad aruthrol athrawon, teuluoedd a ffrindiau. Heb amheuaeth, maen nhw wedi cefnogi ac arwain yr ymgeiswyr hyn ar eu taith drwy'r rhaglenni dysgu hyd at gwblhau'r asesiadau terfynol.

Ar ran pawb ohonom yma yn CBAC, llongyfarchiadau mawr i'r ymgeiswyr ar eu cyflawniad. Mae hyn yn dangos bod llwyddiant i'w gael ar ddiwedd yr holl waith caled ac ymrwymiad."

Canlyniadau TGAU Cymru

  • Mae cynnydd o 1.2 pwynt canrannol wedi bod yng nghyfran yr ymgeiswyr yn ennill graddau C neu uwch
  • Enillodd 97.2% o ymgeiswyr raddau A*-G.

Canlyniadau Bagloriaeth Cymru Sylfaen/Cenedlaethol

  • Enillwyd y Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol/Sylfaen gan 98.5% o ymgeiswyr
  • Enillodd 95.9% gymhwyster Bagloriaeth Cymru (enillodd 53.6% o ymgeiswyr y cymhwyster Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol; enillodd 42.2% o ymgeiswyr y cymhwyster Bagloriaeth Cymru Sylfaen)

Ewch i'n tudalen gwe Diwrnod y Canlyniadau heddiw
Rydym wedi datblygu tudalen gwe bwrpasol ar gyfer Diwrnod y Canlyniadau er mwyn cefnogi ymgeiswyr, athrawon a rhieni. Yno, fe welwch yr holl wybodaeth angenrheidiol, yn cynnwys ffiniau graddau, Adroddiadau Uwch Arholwyr a chanllawiau i wasanaethau ar ôl y canlyniadau.

Gwybodaeth Bellach / Ymholiadau'r Cyfryngau:
Jonathan Thomas, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus
jonathan.thomas@cbac.co.uk
029 2026 5102