Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad

CBAC WJEC Ltd
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX

Prif Switsfwrdd: Ffôn: 02920 26 5000

gwybodaeth@cbac.co.uk

Cysylltiadau Defnyddiol:

Tîm Cofrestriadau: Ffôn 02920 26 5193 / 5194

cofrestru@cbac.co.uk

Tîm DPP: Ffôn 02920 26 5024

dpp@cbac.co.uk

Cofrestru Canolfannau / Cefnogaeth : 02920 26 5077 / 5089 / 5492 / 5159

canolfannau@cbac.co.uk

arholidadau@cbac.co.uk

Timau Pwnc / Cymwysterau

Mae modd i chi ddod o hyd i gysylltiadau ar dudalennau cymwysterau.

Ymholiadau'r Wasg

Ar gyfer ymholiad i'r wasg, cysylltwch â:

Jonathan Thomas, Rheolwr CC

029 2026 5102

jonathan.thomas@cbac.co.uk

Os oes gennych gwestiwn am bwnc penodol, cysylltwch a'n If you have a subject specific question, feel free to contact our harbenigwyr pwnc

Cysylltwch â ni