Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyrsiau Wyneb yn Wyneb i Athrawon

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau wedi eu lleoli ar draws Cymru i gefnogi athrawon yn y pynciau mae'n nhw'n ei ddysgu.

Tanysgrifiwch i'r e-lythyr i ddysgu mwy am gyrsiau DPP.


Cyrsiau DPP ar bynciau penodol wedi eu hanelu at athrawon

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau

LAdeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Cliciwch ar linc y pwnc i weld pa ddyddiadau neu leoliadau sydd ar gael ac i gofrestru:

Lefel 3 Rheoli Adeiladu - Briffio - Am Ddim

LAstudiaethau Busnes

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau

TGAU Astudiaethau Busnes – Paratoi i Addysgu - Am Ddim

Lefel 3 Busnes – Briffio - Am Ddim

LAstudio'r Cyfryngau

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau:

TGAU Astudio'r Cyfryngau – Paratoi i Addysgu - Am Ddim

Safon UG/U Astudio'r Cyfryngau – Paratoi i Addysgu - Am Ddim

LAstudiaethau Ffilm

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau:

TGAU Astudiaethau Ffilm – Paratoi i Addysgu - Am Ddim

Safon UG/U Astudiaethau Ffilm – Paratoi i Addysgu

LCymraeg

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau:

TGAU Cymraeg 2il Iaith – Paratoi Addysgu - Am Ddim

Cynhadledd Genedlaethol ar gyfer Ymarferwyr Uwchradd Cymraeg Ail Iaith

LDaearyddiaeth

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau:

Dosbarth Meistr Daearyddiaeth - Datblygu Dull Ymholi

LSaesneg

Cliciwch ar y linc i weld pa ddyddiadau neu leoliadau sydd ar gael i pob pwnc ac i gofrestru:

TGAU Saesneg (Cyrsiau Blwyddyn) – Paratoi i Addysgu - Am Ddim

LTwristiaeth

Cliciwch ar y linc i weld pa ddyddiadau neu leoliadau sydd ar gael i pob pwnc ac i gofrestru:

Lefel 3 Twristiaeth – Paratoi i Addysgu- Am DdimManylion Cofrestru

Cliciwch ar y linc isod i gael mwy o fanylion am gofrestru

Mwy o wybodaeth


Manylion Cyswllt

Os yw'r digwyddiad yr hoffech ei fynychu wedi cau ar gyfer archebu lle ar-lein, anfonwch e-bost at y Tîm DPP cpd@wjec.co.uk i gadw eich lle neu i wneud ymholiad.

Mae'r swyddfa ar agor rhwng 9yb a 5yh o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

Telerau ac Amodau