Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyrsiau Wyneb yn Wyneb i Athrawon

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau wedi eu lleoli ar draws Cymru i gefnogi athrawon yn y pynciau mae'n nhw'n ei ddysgu.

Tanysgrifiwch i'r e-lythyr i ddysgu mwy am gyrsiau DPP.


Cyrsiau DPP ar bynciau penodol wedi eu hanelu at athrawon

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau

L Cyfathrebu Busnes Byd-Eang

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau:

Cyfathrebu Busnes Byd-Eang - Paratoi i Addysgu (De Cymru) - Am Ddim

Cyfathrebu Busnes Byd-Eang - Paratoi i Addysgu (Gogledd Cymru) - Am Ddim

LCymraeg

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau:

Cynhadledd Genedlaethol ar gyfer Ymarferwyr Uwchradd Cymraeg Ail Iaith

L Gweithrediadau Digwyddiadau

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau:

Lefel 1 / 2 Gweithrediadau Digwyddiadau Manyleb A - Briff Ar-Lein - Am Ddim

LSaesneg

Cliciwch ar y linc i gofrestru neu i ddysgu mwy am ddyddiadau neu leoliadau'r cyrsiau:

Tystysgrif lefel Mynediad Diwygiedig Saesneg - Briff Ar-Lein - Am DdimManylion Cofrestru

Cliciwch ar y linc isod i gael mwy o fanylion am gofrestru

Mwy o wybodaeth


Manylion Cyswllt

Os yw'r digwyddiad yr hoffech ei fynychu wedi cau ar gyfer archebu lle ar-lein, anfonwch e-bost at y Tîm DPP cpd@wjec.co.uk i gadw eich lle neu i wneud ymholiad.

Mae'r swyddfa ar agor rhwng 9yb a 5yh o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

Telerau ac Amodau