Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Pecynnau Hyfforddi

Mae pecynnau hyfforddi i athrawon yn dilyn y drefn ganlynol:

Cymraeg Ail Iaith, Y Cyfnod Sylfaen/CA2

Cymraeg Ail Iaith, CA3/CA4

Cymraeg Iaith Gyntaf, Y Cyfnod Sylfaen/CA2

Cymraeg Iaith Gyntaf, CA3/CA4

Mae pecynnau wedi'u hanodi â * ond ar gael ar y Rhyngrwyd; mae'r gweddill ar gael ar ffurf llyfryn ac ar y Rhyngrwyd.

Gellir prynu copïau o'r llyfrynnau hyn o Siop CBAC, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YX, Rhif ffôn: 029 2026 5112.