Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cynadleddau Cenedlaethol

Medrus

Cynhadledd 2017

Eleni, cynhelir cynadledd ar gyfer Ymarferwyr Cynradd Cymraeg Iaith Gyntaf. Gwelir isod am fanylion pellach.

CynhadleddDyddiadArchebu lle

Ymarferwyr Cymraeg Iaith Gyntaf Cynradd

Rhaglen y dydd

30 Mehefin 2017 Archebu

Cynhadledd 2016

CynhadleddDyddiadArchebu lle

Ymarferwyr Cymraeg Iaith Gyntaf Cynradd

Rhaglen y dydd

17 Mehefin 2016 Archebu

Ymarferwyr Cymraeg Ail Iaith Uwchradd

01 Gorffennaf 2016 Archebu

Cynadleddau 2014

Mae cyflwyniau'r cyfranwyr, yn ogystal â'u hadnoddau a recordiadau sain neu fideo,i'w llwytho i lawr isod.

Gofynnwch am ganiatâd y cyfrannwr cyn defnyddio eu gwaith ar gyfer unrhyw ddibenion cyflwyno pellach.

Cynhadledd Genedlaethol ar gyfer Ymarferwyr Cymraeg fel Ail Iaith - 6ed Mehefin, Llety Parc, Aberystwyth

CyfrannwrTeitl y sesiwnCyflwyniad (pdf)

Sain (mp3) / Fideo (YouTube)

Adnoddau (zip)
Meilyr Rowlands, Estyn Y Gymraeg yn ein hysgolion Cyflwyniad Sain
Catrin Mathias, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Arfer da wrth arsylwi gwersi Cyflwyniad Sain
Dr Lowri Lloyd a Lowri Davies Adeiladu ar y Cynllun Sabothol Cyflwyniad
Ben Morgan, Ysgol Gyfun y Bont Faen Anelu'n uchel: rhannu arferion da Cyflwyniad Fideo Adnoddau
Jayne Williams, Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt Anelu'n uchel: rhannu arferion da Fideo Adnoddau
Nia Meredith, Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed Anelu'n uchel: rhannu arferion da Cyflwyniad Fideo
Rhian Dickenson, Ysgol Brenin Harri'r Wythfed Anelu'n uchel: rhannu arferion da Fideo Adnoddau
Sam Williams, Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi Anelu'n uchel: rhannu arferion da Cyflwyniad Fideo
Andrew Shurey, Alawon Technoleg mewn addysg Fideo
Simon Pridham, Aspire2Be The future classroom today Cyflwyniad Fideo

Cynhadledd Genedlaethol ar gyfer Ymarferwyr ADY - 20fed Mehefin 2014, MedRus, Prifysgol Aberystwyth

CyfrannwrTeitl y sesiwnCyflwyniad (pdf)

Fideo (YouTube)

Adnoddau (zip)
Richard Mulcahy, Llywodraeth Cymru Cynigion ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol Cyflwyniad Fideo
Yvonne Moseley, Ysgol Hafod Lon Aps ar gyfer dysgwyr ag ASD Cyflwyniad Fideo
Kassia Morris, Cyngor Caerdydd Supporting speech and language development Cyflwyniad

Jonathan Rees, CBAC Cyflwyniad i weithgor Anghenion Ychwanegol CBAC Cyflwyniad Fideo
Evelyn Williams, Cyngor Gwynedd Dull cwestiynu Blank Cyflwyniad Fideo Adnoddau
Gweithgor Anghenion Ychwanegol CBAC Rhannu arferion ac adnoddau Fideo Adnoddau
Canolfan Peniarth Lansiad Mêts Maesllan Cyflwyniad Fideo

Cynhadledd Genedlaethol ar gyfer Ymarferwyr Cymraeg fel Iaith Gyntaf - 30ain Mehefin 2014, Gwesty'r Metropole, Llandrindod

CyfrannwrTeitl y sesiwnCyflwyniad (pdf)

Fideo (YouTube)

Adnoddau (zip)
Emyr Llywelyn Niwroleg dysgu iaith a llythrennedd Fideo
Jane Nicholas, NFER Cymru Gwneud y defnydd gorau o'r Profion Darllen Cenedlaethol Cyflwyniad Fideo Adnoddau
Sue Palmer 21st Century children Cyflwyniad Fideo Adnoddau

Cysylltwch os hoffech chi unrhyw un o'r ffeiliau uchod mewn fersiwn wahanol.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â:

adnoddau@cbac.co.uk