Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Athrawon

Adborth ar Amserlen Dros Dro CBAC

Os oes gennych unrhyw adborth ynglyn ar amserlenni, cysylltwch â JCQ ar centresupport@jcq.org.uk cyn 30 Ebrill, 2018. Bydd yr adborth yn cael ei gymryd i ystyriaeth wrth greu’r amserlen terfynol.

Cyrsiau DPP newydd

Rhaglen Medi 2017 - Gorffennaf 2018 nawr ar gael

Cadwch le ar y cwrs nawr i osgoi cael eich siomi!

Gallwch gadw lle ar y cwrs hyd at bum diwrnod gwaith cyn pob digwyddiad, felly gwnewch hynny'n fuan er mwyn sicrhau eich lle.

Canlyniadau sydd ar y gweill