Q Menu

Cymorth i Athrawon

Dyluniwyd rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) CBAC i helpu athrawon i wella safonau yn y dosbarth a chyflwyno ein manylebau yn y ffordd mwyaf effeithiol.

Cyrsiau Wyneb yn Wyneb i Athrawon

Mae CBAC yn cynnig cyrsiau DPP wyneb yn wyneb er mwyn adolygu asesiadau mewnol ac allanol ac i gyflwyno manylebau newydd. Cynhelir y cyrsiau gan arbenigwyr pwnc CBAC.

Adolygu Arholiadau Ar-lein

Mae'r adnodd arloesol a rhyngweithiol hwn wedi'i ddylunio i helpu athrawon yn y dosbarth. Mae'n rhad ac am ddim i'w gyrchu, yn eich caniatau i ddadansoddi data ar lefel eitem, asesu papurau cwestiynau sampl yn feirniadol a derbyn adborth gan arholwr. Mae'r teclyn hefyd yn helpu i wella sgiliau meddwl yn feirniadol, yn cynorthwyo wrth baratoi ymgeiswyr ar gyfer arholiadau ac yn ysgogi trafodaeth ddosbarth.


Dadansoddi Canlyniadau Ar-lein

Mae'r adnodd hwn yn benodol i'r ganolfan ac mae ar gael i athrawon mewn canolfannau sydd wedi'u cofrestru â CBAC. Gallwch ei gyrchu drwy wefan ddiogel CBAC. Mae'r adnodd hwn yn caniatau i chi archwilio mewn manylder o ran sut mae eich myfyrwyr wedi perfformio mewn unedau TAG a TGAU wedi'u hasesu'n allanol. Gallwch gymharu hyn ag eraill yn eich canolfan ac ymgeiswyr CBAC eraill.

Mynediad Uniongyrchol i Arbenigwyr Pwnc

Mae CBAC yn cynnig cyswllt uniongyrchol i'r holl arbenigwyr pwnc o fewn oriau swyddfa i sicrhau bod athrawon yn cael y wybodaeth a'r cyngor mwyaf perthnasol ar gyfer ein cymwysterau.

Adnoddau Addysgol

Mae ein adnoddau digidol yn rhad ac am ddim ac yn cefnogi addysgu a dysgu'r cymwysterau a gynigir gan CBAC .