Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Athrawon

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rhaglen Medi 2015 - Gorffennaf 2016 nawr ar gael

Cadwch le ar y cwrs nawr i osgoi cael eich siomi

Adnoddau

Manylebau unedol - TGAU

Dilynwch y ddolen isod i wylio fideo sy'n esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol (Mae'r fideo ond ar gael yn Saesneg) Fideo manylebau unedol - TGAU

Amserlenni arholiadau

Mae'r amserlen ar gyfer pob arholiad CBAC ar gael yn y ddogfen Amserlenni Arholiadau CBAC.

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Gwallau mewn papurau arholiad

Mae'n annhebygol y byddwch yn darganfod gwall o fewn un o bapurau arholiad neu ddeunydd asesu CBAC, ond os yw hynny'n digwydd, byddwch mor garedig â gadael i swyddog arholiadau eich canolfan wybod cyn gynted â phosibl.

Rydym hefyd wedi darparu canllawiau ar gyfer swyddogion arholiadau ar hyn y dylent ei wneud, ynghyd â gwybodaeth i ymgeiswyr a all fod o ddiddordeb i chi.

Camymddwyn a Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, ewch i’r wybodaeth sydd ar ein tudalen camymddwyn a chysylltwch â ni yn syth.

Cysylltu â ni

Os hoffech chi gysylltu â CBAC am fater cyffredinol, medrwch wneud hynny drwy ddefnyddio'r ffurflen gyswllt