Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TGAU Saesneg Iaith i'w ddefnyddio yng Nghymru

Asesiadau dan reolaeth enghreifftiol - rhestr wirio i ganolfannau yng Nghymru

Ynglŷn â’r Fanyleb Newydd

NEWYDD: TGAU Saesneg Iaith - Canllawiau Athrawon (Addysgu o 2015 - CYMRU YN UNIG)

Mae Manylebau a Deunyddiau Asesu Enghreifftiol i Gymru (i'w haddysgu o 2015) ar gael yn awr.

Fanyleb gyfredol

Gallwch weld y manylion yn y fanyleb a'r deunyddiau asesu enghreifftiol. Ymhlith y prif newidiadau o'r fanyleb flaenorol mae:

Atgoffir canolfannau o'r canlynol:

   • Bydd Unedau 1, 2, 3 a 4 ar gael ym mis Mehefin 2014 er mwyn dyfarnu'r TGAU Saesneg Iaith yng Nghymru am y tro cyntaf.
   • Dylai pob ymgeisydd mewn canolfannau yng Nghymru sy'n gweithio tuag at gael dyfarniad TGAU Saesneg Iaith yn yr haf 2014 ddilyn y fanyleb newydd hon yn awr.
   • Y tasgau asesiad dan reolaeth sy'n cael eu henwi yn y fanyleb yw'r rhai i'w defnyddio gydag ymgeiswyr sy'n cofrestru ar gyfer Mehefin 2014 a Mehefin 2015. Mae tasgau ar gyfer cofrestriad Mehefin 2015 ac Ionawr 2016 ar gael ar y wefan ddiogel.
   • Caiff gwybodaeth i ganolfannau ei rhoi ar wefan CBAC a bydd bwletinau rheolaidd yn cael eu hanfon. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i dderbyn y bwletin TGAU Saesneg Iaith. Mae manylion am sut i wneud hyn yma.
   • Mae deunydd enghreifftiol ar gyfer yr arholiad a'r asesiad dan reolaeth ysgrifenedig ar gael yn y rhan 'Llwytho Adnoddau PDF i lawr' o wefan ddiogel CBAC.
   • Nid yw'n un o ofynion yr asesiad i'r canolfannau astudio testun llenyddol estynedig i baratoi at Uned 1, ond hoffem atgoffa canolfannau bod rhaid astudio testun llenyddol er mwyn cyflawni'r Rhaglen Astudio Cyfnod Allweddol 4 yng Nghymru os nad yw ymgeiswyr wedi'u cofrestru am TGAU Llenyddiaeth Saesneg. Felly, nid oes rhestr o destunau gosod nac asesiad o'r darllen hwn yn y cymhwyster TGAU Saesneg Iaith.
   • Lle cyfeirir at 'rôl' yn nhasgau'r drafodaeth grŵp Siarad a Gwrando, ni ddylai'r canolfannau ddehongli hyn fel chwarae rôl ddramatig ond yn hytrach fel ymgeiswyr yn cael rôl fel cadeirydd, eiriolwr, gwrthwynebydd ac ati mewn trafodaeth.
   • Nid yw'r cymhwyster TGAU Llenyddiaeth Saesneg wedi newid.
   • Canolfannau yng Nghymru'n unig sy'n cael eu heffeithio gan y newidiadau hyn.

Newyddion

Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Gwneud Cais Ar-lein

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Guy Melhuish - Swyddog Pwnc, TGAU Saesneg Iaith (Cymru yn unig)
Ffôn: 029 2026 5179
E-bost: gcseenglish@wjec.co.uk

Matt Oatley - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5054
E-bost: gcseenglish@wjec.co.uk