Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ystadegau Canlyniadau

Canlyniadau Rhagarweiniol

Mae ystadegau cenedlaethol yn cael eu llunio a'u cyhoeddi gan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ), sefydliad aelodaeth sy'n cynnwys y saith darparwr mwyaf o gymwysterau yn y DU.

Archif y canlyniadau terfynol

Dyma ystadegau terfynol arholiadau CBAC, sy'n adlewyrchu unrhyw newidiadau o'r ffigyrau rhagarweiniol yn sgîl y nifer fach o apeliadau, gwrthodiadau neu gyfnewid graddau'n hwyr.

TAG Uwch - Lefel A

2016, 2015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

TAG Uwch Gyfrannol - AS

2016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

TGAU

20162015201420132012201120102009200820072006200520042003

200220012000

Tystysgrif Lefel Mynediad / Tystysgrif Cyflawniad Addysgol

20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

Bagloriaeth Cymru

Mehefin 2016 (Hen), Mehefin 2016 (Newydd), Mawrth 20162015, Mawrth 20152014

Llwybrau Mynediad

Mai 2016Ionawr 20162015Ionawr 20152014

Project Estynedig

201620152014

Sgiliau Gweithredol

2016, 20152014

Lefel 1 & 2 Tystysgrif mewn Ladin

Mehefin 2016Ionawr 20162015Ionawr 20152014

Lefel 1 & 2 Tystysgrif mewn Saesneg Iaith

201620152014

Lefel 1 & 2 Tystysgrif mewn Llenyddiaeth Saesneg

201620152014

Lefel 1 & 2 Dafarniad (IVQ)

Mehefin 2016Ionawr 201620152014

Lefel 1 & 2 Dafarniad (QCF)

Mai 2016Ionawr 2016Ionawr 2015

Lefel 3 Dafarniad (QCF)

Mehefin 2016Ionawr 20162015

Lefel 2 Tystysgrif mewn Mathemateg Ychwanegol

201620152014

Yr Iaith ar Waith

20152014

Ystadegau Ychwanegol

Oedran a Rhyw (2010 - 2014)

Math o Ganolfan (2012 - 2014)

Cofrestriadau Cyfrwng Cymraeg

Pwyntiau Gradd

TGAU Llinol

Tachwedd 2016Mehefin 2016Tachwedd 2015, Mehefin 2015, Tachwedd 2014, Mehefin 2014, Tachwedd 2013, Mehefin 2013, Tachwedd 2012Mehefin 2012

Sgiliau a Llwybrau

Tachwedd 2016Mehefin 2016Mawrth 2016Tachwedd 2015, Mehefin 2015, Tachwedd 2014, Mehefin 2014, Tachwedd 2013Mehefin 2013