Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ymgeiswyr Preifat

Diffinnir Ymgeiswyr Preifat fel y rheiny sy’n dilyn cwrs astudio yn annibynnol ond yn sefyll arholiad neu asesiad mewn canolfan arholiadau sydd wedi'i gymeradwyo gan CBAC (ysgol neu coleg) ac sydd felly'n gyfrifol am wneud eu trefniadau eu hunain gydag ysgol/coleg sy'n barod

(a) i ddarparu man ar eu cyfer i sefyll yr arholiadau a

(b) i asesu a dilysu unrhyw gydrannau canolfan-seiliedig

Mae gwybodaeth fanwl ynglŷn â dulliau gweithredu ar gyfer ymgeiswyr preifat i'w chael yn y llyfryn "Gwybodaeth i Ymgeiswyr Preifat".

Mae gan rhai manylebau asesiad o dan reolaeth sy'n cynnwys oblygiadau arbennig i ymgeiswyr preifat gan y bydd angen i ymgeiswyr ddod o hyd i ganolfan lle y gallent sefyll yr asesiad dan reolaeth. Mae'n bwysig bod ymgeiswyr preifat yn gwneud y trefniadau hyn cyn dechrau ar eu hastudiaethau, gan y gall CBAC ond derbyn cofrestriadau gan ymgeiswyr sydd wedi gwneud trefniant â chanolfan i ddarparu holl agweddau'r arholiad perthnasol, gan gynnwys yr asesiad dan reolaeth lle bo hynny'n briodol. Bydd y math o asesiad dan reolaeth a hyd a nifer y sesiynau'n amrywio yn ôl y pwnc.

Nid yw manylebau  lle y mae asesiad dan reolaeth yn rhan ohonynt ar gael i ymgeiswyr preifat oni bai iddynt ddod o hyd i ganolfan sy'n barod i oruchwylio, dilysu a marcio'r asesiad dan reolaeth.

Mae mwy o fanylion am asesiad dan reolaeth ar gyfer ymgeiswyr preifat ar gael ar wefan Ofqual.