Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyn-bapurau

Mae'n bosib taw cyn-bapurau yw'r adnodd mwyaf defnyddiol wrth adolygu. Maen nhw'n caniatau i chi fesur eich gwybodaeth o'r pwnc ac yn amlygu eich cryfderau a'ch gwendidau. O astudio cyn-bapurau medrwch chi weld pa rannau o'r gwaith sydd angen mwy o astudio, a hefyd pa adrannau sydd wedi cael digon.

Gallwch gael cyn-bapurau gyda llythrennau bras a phapurau iaith wedi eu haddas un yr un modd. I ymholi ymhellach ewch i papurauwediuhaddasu@cbac.co.uk.

Mae Polisi Cyhoeddiadau CBAC yn dangos pa bryd y bydd dogfennau arholiadau CBAC ar gael i ganolfannau arholiadau cofrestredig ac i aelodau o'r cyhoedd.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano? Cysylltwch yr arbenigwr pwnc neu anfonwch e-bost atom: gwybodaeth@cbac.co.uk.