Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Gellir dod o hyd i wybodaeth am ddyddiadau ac amserlenni arholiadau drwy glicio ar y cyswllt perthnasol isod. Ond byddwch cystal â sylwi y bydd yr union drefniadau amserlennu yn gysylltiedig â'r opsiynau sy'n cael eu cymryd ac y byddant yn dibynnu'n aml ar drefniadau penodol iawn o fewn y ganolfan arholi. Felly rydym yn eich cynghori'n gryf i siarad â'ch ysgol neu goleg cyn gwneud unrhyw drefniadau (e.e. gwyliau) ar sail y wybodaeth hon.

Amserlenni Arholiadau CBAC