Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ymholiadau am Ganlyniadau

DS Cynghorir rhieni a myfyrwyr bod rhaid cyflwyno pob cais am wasanaeth ar ôl y canlyniadau drwy'r ganolfan arholiadau berthnasol.

Cynigir amrywiol wasanaethau ar ôl y canlyniadau gan CBAC sy'n ymwneud ag ymholiadau am ganlyniadau a dychwelyd sgriptiau arholiadau. Ymhlith y gwasanaethau hyn mae:

  • Ailwiriad clerigol - ailwiriad yw hwn o’r holl weithdrefnau clerigol sy’n arwain at gyhoeddi canlyniad.
  • Adolygu'r marcio ar ôl y canlyniadau - adolygiad o'r marcio gwreiddiol i sicrhau bod y cynllun marcio a gytunwyd wedi’i gymhwyso’n gywir.
  • Dychwelyd sgriptiau - Fersiwn electronig o'r script sydd wedi ei flaenoriaethu neu fersiwn sydd heb ei flaenoriaethu.
  • Adolygu'r safoni ar ôl y canlyniadau

Mae'r gwasanaethau hyn ar gael trwy ganolfannau arholi yn unig, felly cynghorir rhieni a myfyrwyr i drafod unrhyw bryderon am ganlyniadau arholiadau gyda'r ysgol neu goleg perthnasol.

Noder os gwelwch yn dda y darperir y gwasanaethau hyn drwy'r canolfannau arholiadau yn unig, felly os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â'ch canlyniadau arholiadau, dylech drafod â'r ganolfan.

I gael gwybod mwy am wasanaethau CBAC a'r ffïoedd sy'n gymwys, edrychwch ar ein dogfen gwasanaethau (cywir o Mehefin 2017).

Apelio eich canlyniad

Dylech drafod â'ch canolfan os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â'ch canlyniadau arholiadau. Eich canolfan sy'n gyfrifol am gyflwyno eich cais am wasanaeth ar ôl y canlyniadau i CBAC ar eich rhan.

Ymgeiswyr Preifat

Os oes gan ymgeiswyr preifat (h.y. y rheini nad ydynt mewn addysg llawn-amser mewn canolfan CBAC ar adeg sefyll yr arholiad) bryderon am ganlyniadau arholiadau yna dylent wirio manylion y gwasanaethau ar ôl y canlyniadau a amlinellir yn llyfryn Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau y CGC.  

Cysylltwch â ni

Arweinydd Tîm Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Alyson Harris
01443 845635
alyson.harris@wjec.co.uk

Cydlynydd TGAU Saesneg / Llenyddiaeth Saesneg

Daniel Baish
01443 845616
daniel.baish@wjec.co.uk

Cydlynydd TGAU

Zoe Davies
01443 845635
zoe.davies@wjec.co.uk

Cydlynydd TAG U/UG

Simon Luxford
01443 561200
simon.luxford@wjec.co.uk