Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Myfyrwyr

Arholiadau yn ystod amodau tywydd gwael a chyfnodau o amhariad

Canlyniadau Arholiadau Ionawr 2017

Dydd Iau 2 Mawrth

TGAU

·         Gwybodaeth Ffiniau Gradd

·         Ffiniau gradd GMU Cyffredinol TGAU

·         Dyrannu Marciau Unffurf

·         Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Lefel 1 /2 Cyffredinol

CBC

·         Gwybodaeth Ffiniau Gradd

·         Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Canynidau Arholiadau Tachwedd 2016

Dydd Iau 12 Ionawr – TGAU Saesneg Iaith, TGAU Mathemateg (hen fanyleb), TGAU Cymraeg, Lefel 1 / 2 Saesneg Iaith.

Dydd Iau 19 Ionawr – TGAU Mathemateg Newydd a TGAU Mathemateg – Rhifedd Newydd (Cymru'n unig).

TGAU

·         Gwybodaeth Ffiniau Gradd

·         Ffiniau gradd GMU Cyffredinol TGAU

·         Gwybodaeth Ffiniau Gradd

·         Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

·         Ffiniau Gradd Llinol (hen manyleb)

·         Ffiniau Gradd Llinol (Cymru Newydd)

Lefel 1 /2 Cyffredinol

·         Gwybodaeth Ffiniau Gradd

·         Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Yn ystod yr arholiadau

Am gymorth ac arweiniad i swyddogion arholiadau ar faterion ac anawsterau posibl a allai ddigwydd yn ystod pob cyfres arholiadau, darperir wybodaeth ddefnyddiol ar ein tudalen Yn ystod yr arholiadau.

Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Mae gwybodaeth ar Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau i'w gael ar y tudalen we Gwasanaethau ar ôl y Canlyniadau

Gwybodaeth Ffiniau Gradd

I weld gwybodaeth ffiniau gradd blaenorol dilynwch y linc hon.

Amserlenni Arholiadau

Mae amserlenni CBAC terfynol a dros dro ar gael ar ein Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Cyfleoedd i Ailsefyll TGAU a TAG Hen Fanylebau

Gall gwybodaeth ar ailsefyll TGAU a TAG am yr hen fanylebau 2016-17 cael eu ffeindio yn y linc isod

Cyfleoedd i Ailsefyll

Cyn-bapurau a chynlluniau marcio

Mae cyn-bapurau am ddim ar gael yn awr. Mae'r papurau hefyd ar gael o dudalennau'r cymwysterau, islaw'r adran 'Dogfennau'.

Rydym wedi diwygio ein polisi cyhoeddiadau i alluogi i ysgolion a cholegau ddefnyddio cyn-bapurau, cynlluniau marcio ac adroddiadau arholwyr fel adnoddau mewnol cyn y byddant ar gael i bawb.

Polisi cyhoeddiadau

Gwallau mewn papurau cwestiynau

Mae'n annhebygol y bydd canolfan yn gweld gwall ar un o bapurau cwestiynau CBAC, neu ar ddeunydd asesu perthynol ond os yw hynny'n digwydd gallwch ddarganfod fwy o wybodaeth i myfyrwyr a rhieni.

Camymddwyn a Chwythu’r Chwiban

Os ydych chi’n credu eich bod wedi gweld tystiolaeth o gamymddygiad mewn arholiadau ac asesiadau, ewch i’r wybodaeth sydd ar ein tudalen camymddwyn a chysylltwch â ni yn syth.