Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Banc Cwestiynau

Mae'r Banc Cwestiynau yn adnodd rhad ac am ddim sy'n eich galluogi i greu papur cwestiynau o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn bapurau CBAC. Dewch o hyd i'r cwestiynau yr ydych chi eu hangen, ychwanegwch nhw at eich papur ac allforiwch eich papur ynghyd â chynllun marcio a sylwadau'r arholwyr fel PDF yn barod i'w ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth.



Cliciwch isod i weld y pynciau sydd ar gael ar gyfer Banc Cwestiynau

L TGAU
 • TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol
 • TGAU Bioleg
 • TGAU Astudiaethau Busnes
 • TGAU Cemeg
 • TGAU Mathemateg
 • TGAU Bwyd a Maeth
 • TGAU Addysg Gorfforol
 • TGAU Ffiseg
L TAG UG/Safon Uwch
 • TAG Bioleg
 • TAG Astudiaethau Busnes
 • TAG Cemeg
 • TAG Cyfrifiaduro
 • TAG Bioleg Ddynol
 • TAG Addysg Gorfforol
 • TAG Ffiseg
 • TAG Seicoleg

Mae ein hadran adnoddau ar hyn o bryd yn gweithio ar ychwanegu mwy o bynciau i 'Banc Cwestiynau', mae'r rhain yn cynnwys: TAG Mathemateg, TAG Hanes, TAG Economeg , TGAU Cyfrifiaduro, TAG a TGAU Astudiaethau Crefyddol, TAG a TGAU Electroneg, TAG a TGAU Daeareg.


Creu

Adeiladwch bapur cwestiwn eich hun, o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn papurau.

Addasu

Mae yna ddewis amrywiol o flynyddoedd, testunau a phynciau i greu'r papur cwestiwn perffaith.

Adolygu

Mae'r adnodd yma yn addas ar gyfer profion diwedd gwersi, gweithgareddau adolygu neu waith cartref.