Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Datblygiad y Byd TAG UG/U

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TAG UG/Safon Uwch Datblygiad y Byd, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009).

Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yng Nghymru a Lloegr yn ystod haf 2018. Hoffai CBAC sicrhau canolfannau y bydd athrawon y pwnc hwn yn parhau i dderbyn cefnogaeth lawn tan yr asesiad terfynol.

Am fwy o wybodaeth ar ba gymwysterau sydd yn cael eu diddymu yng Nghymru, ewch i Gylchlythyr 41.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae'r offeryn dysgu yma yn cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA


Gwaith Cwrs

Newydd
pdf document logo
TAG UG/Safon Uwch Datblygiad y Byd Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.