Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg Ail Iaith TGAU o 2017

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd TGAU Cymraeg Ail Iaith i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2019). Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r gymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru. Mae modd dod o hyd i'r linc ar wefan CC

Adnoddau Cymraeg Ail Iaith

Dogfennau Allweddol

Adnoddau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau HyfforddiCysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Siân Llewelyn
029 2026 5162
Sian.Llewelyn@cbac.co.uk

Swyddog Pwnc

Angharad Evans
029 2026 5480
angharad.evans@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
nia.morgan@cbac.co.ukCymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.