Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg Ail Iaith TGAU o 2017

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd TGAU Cymraeg Ail Iaith i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2019). Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r gymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru. Mae modd dod o hyd i'r linc ar wefan CC


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Deunyddiau Newydd ar gael

Mae deunyddiau Uned 1 bellach ar gael ar ein gwefan ddiogel. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i'r wefan, dilynwch y camau isod i gael gafael ar y deunyddiau:
Adnoddau -> Tasgau asesiadau di-arholiad -> TGAU Cymraeg Ail Iaith -> Uned 1.


Cysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Siân Llewelyn
029 2026 5162
Sian.Llewelyn@cbac.co.uk

Swyddog Pwnc

Angharad Evans
029 2026 5480
angharad.evans@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
nia.morgan@cbac.co.uk


Cymwysterau perthnasolTanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.