Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg Ail Iaith

Dewiswch y cymhwyster perthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Sian Llewelyn
029 2026 5162
sian.llewelyn@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Angharad Evans
029 2026 5480
angharad.evans@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
nia.morgan@cbac.co.uk