Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TGAU Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol, sydd ar gael yng Nghymru.

Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yn ystod haf 2018.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Am y Cymhwyster Yma

Mae TGAU Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol yn gymhwyster sy'n annog ymgeiswyr i ddatblygu eu diddordeb yn y Gymraeg a brwdfrydedd dros yr iaith. Mae dau gymhwyster ar gael; Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol Cwrs Llawn Chymraeg Ail Iaith Cymhwysol Cwrs Byr.


Asesiad Dan Reolaeth

Asesiad Dan Reolaeth (Unedau 2 & 3)
Mae tasgau Asesiad Dan Reolaeth ar gyfer Unedau 2 a 3 Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol ar gael ar wefan ddiogel CBAC. Os bydd canolfan yn penderfynu gosod eu tasgau eu hunain neu'n addasu o'r banc o dasgau enghreifftiol, bydd rhaid eu hadnewyddu bob dwy flynedd a'u hanfon at CBAC cyn eu defnyddio.

Cyflwyno Tasgau Asesiad Dan Reolaeth
Rhaid cynnwys y ffurflenni canlynol wrth gyflwyno sampl o dasgau Asesiad Dan Reolaeth i'r safonwr erbyn 5 Mai, 2017:

Arholiad Llafar (Uned 4)
Dylid anfon y sampl cyn gynted â phosibl ar ôl yr arholiad er mwyn cyrraedd y safonwr erbyn 5 Mai 2017 fan bellaf. Gellir canfod manylion y safonwr a ddyrennir i chi ar y system mewnbynnu marciau'n electronig. Dylid sicrhau bod y profion sampl ar un CD ac ar draciau unigol.

Ymarferion a Phapurau Enghreifftiol
Dyma gopïau diwygiedig o bapurau arholiad a chynlluniau marcio 2011 TGAU Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol, sy'n cyd-fynd â'r newidiadau yn y marciau crai.

TGAU Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol
Uned 1: Mae'r ymarferion hyn yn addas ar gyfer ymarfer ateb cwestiynau Uned 1. Mae deunyddiau ychwanegol ar gyfer addysgu Uned 1 are gael yma.

Dyma gyflwyniad a roddwyd gan Tina Thomas mewn sesiynau DPP TGAU Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol yn ystod mis Hydref 2011. Dyma'r adnoddau a welwyd yn y sesiynau.


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Siân Llewelyn
029 2026 5162
sian.llewelyn@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
nia.morgan@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
Cymraeg Ail Iaith Cymhwysol TGAU Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.