Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Llenyddiaeth Gymraeg TGAU

Mae TGAU Llenyddiaeth Gymraeg yn gymhwyster sy'n annog ymgeiswyr i ddatblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd mewn llenyddiaeth Gymraeg a'u harfogi i gyfrannu at gymdeithas ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain. Anelir at ddatblygu hyder yr ymgeiswyr i ymateb yn ddadansoddol ac yn bersonol i lenyddiaeth ac i ddeunyddiau diwylliannol cyfoes amlgyfrwng gan ennyn gwerthfawrogiad o etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru.Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd..

Tanysgrifiwch

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld a'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Cyn-bapurau

Mae nifer helaeth o gyn-papurau a chynlluniau marcio Cymraeg TGAU ar gael gyda ni.

Gweld cyn-bapurau


Manylebau Unedol - Fideo TGAU

Mae'r fideo isod yn esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol. Mae cynnwys y fideo ond ar gael yn uniaith Saesneg:

Manylebau Unedol - Fideo TGAU


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Llinos Lloyd
029 2026 5004
llinos.lloyd@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
nia.morgan@cbac.co.uk


Cymwsyterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TGAU Llenyddiaeth Gymraeg Adroddiad Arholwyr Ionawr 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.