Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg

O 2017, bydd CBAC yn cydweithio â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddarparu’r cymhwyster Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg.  Yn y ‘dogfennau cysylltiedig’ uchod, mae’r fanyleb a phapurau enghreifftiol ar gael.  Ceir gwybodaeth am sut i gofrestru, adnoddau paratoi a manylion cyswllt ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.