Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg i Oedolion - Canolradd

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Dyma'r trydydd arholiad, ac mae'n cyfateb i lefel TGAU (ail iaith). Byddwch chi'n barod i sefyll yr arholiad hwn ar ôl gorffen Cwrs Canolradd (CBAC), neu'r Cwrs Pellach.

Mae sawl rhan i'r arholiad, yn profi'r sgiliau iaith dych chi'n eu dysgu yn eich dosbarth Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth yn y llyfryn i'r ymgeiswyr (dwyieithog) a manylion yn y fanyleb i diwtoriaid (Cymraeg) ar y dudalen hon.

Y ffordd orau i sicrhau eich bod yn barod i sefyll yr arholiad yw edrych ar y cyn-bapurau, ac ymarfer rhai ohonyn nhw gyda'ch tiwtor. Bydd eich tiwtor hefyd yn gallu esbonio i chi sut i gofrestru, os dych chi'n dysgu ar gwrs. Os nad dych chi ar gwrs, mae ffurflen gofrestru yng nghefn y llyfryn i ymgeiswyr.


Mae enghreifftiau o'r prawf Siarad Canolradd i'w cael yn y fideos yma, a sylwadau arnynt. Ceir un ymgeisydd o'r de ac un o ogledd Cymru.Enghraifft 1 – Steve ac Irram (De)


Enghraifft 2 – Eirian a Zoe (Gogledd)

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.