Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg Iaith Gyntaf TAG UG/U

Mae TAG Cymraeg Iaith Gyntaf yn gymhwyster sy'n annog ymgeiswyr i ddatblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd yn y Gymraeg a llenyddiaeth Gymraeg. Anelir at ddatblygu sgiliau'r ymgeiswyr i'w mynegi eu hunain yn hyderus yn y Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar ac i ddefnyddio iaith â dychymyg. Yn ogystal â hyn, datblygir eu gallu i ymateb i lenyddiaeth ac i ddeunyddiau diwylliannol cyfoes amlgyfrwng gan ennyn gwerthfawrogiad o etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Ffurflenni Gwaith Cwrs ac Arholiadau Llafar


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Gwneud Cais Ar-LeinCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Seicoleg wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Llinos Lloyd
029 2026 5004
llinos.lloyd@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
nia.morgan@cbac.co.ukCymwsyterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Adroddiadau Arholwyr Cymraeg Iaith Gyntaf Haf 2016
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TAG Adroddiadau Arholwyr ug Cymraeg Iaith Gyntaf (NEWYDD) Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.