Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg Iaith Gyntaf TAG UG/U

Mae TAG Cymraeg Iaith Gyntaf yn gymhwyster sy'n annog ymgeiswyr i ddatblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd yn y Gymraeg a llenyddiaeth Gymraeg. Anelir at ddatblygu sgiliau'r ymgeiswyr i'w mynegi eu hunain yn hyderus yn y Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar ac i ddefnyddio iaith â dychymyg. Yn ogystal â hyn, datblygir eu gallu i ymateb i lenyddiaeth ac i ddeunyddiau diwylliannol cyfoes amlgyfrwng gan ennyn gwerthfawrogiad o etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Ffurflenni Gwaith Cwrs ac Arholiadau Llafar


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Gwneud Cais Ar-LeinCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Seicoleg wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Llinos Lloyd
029 2026 5004
llinos.lloyd@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
nia.morgan@cbac.co.ukCymwsyterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Cymraeg Iaith Gyntaf Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.