Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf (o 2015)

TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf o 2015

Mae TGAU Cymraeg yn gymhwyster sy'n annog ymgeiswyr i ddatblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd yn y Gymraeg a'u harfogi i gyfrannu at gymdeithas ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain. Anelir at ddatblygu hyder yr ymgeiswyr wrth gyfathrebu'n effeithiol yn yr iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig a datblygu sgiliau hanfodol a fydd yn diwallu anghenion ymgeiswyr, cyflogwyr ac addysg bellach. Y nod yw meithrin yn yr ymgeiswyr agweddau cadarnhaol at yr iaith Gymraeg, y dreftadaeth lenyddol a'r diwylliant cyfoes aml-gyfrwng, gan feithrin gwerthfawrogiad o'r Gymraeg a hyrwyddo defnydd effeithiol ohoni.
Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld a'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Cyn-bapurau

Mae nifer helaeth o gyn-papurau a chynlluniau marcio Cymraeg TGAU ar gael gyda ni.

Gweld cyn-bapurau


Deunyddiau Asesu Enghreifftiol Ychwanegol

Mae'r deunyddiau asesu enghreifftiol ychwanegol ar gyfer manyleb newydd TGAU Cymraeg Iaith ar gael ymaYmunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Llinos Lloyd
029 2026 5004
llinos.lloyd@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
nia.morgan@cbac.co.uk


Cymwysterau perthnasol

Newydd
pdf document logo
TGAU Cymraeg Iaith Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.