Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg (Iaith Gyntaf)

Rydym yn cynnig ystod o gymwysterau Cymraeg i ysgolion a cholegau yng Nghymru. Cliciwch isod i ddod o hyd i'ch cymhwyster chi. 

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.


Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Llinos Lloyd
029 2026 5004
llinos.lloyd@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
nia.morgan@cbac.co.uk