Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymwysterau Galwedigaethol

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae CBAC wedi bod yn dylunio a dyfarnu cymwysterau i'r safon uchaf am dros 60 mlynedd.

Mae ein cyfres o gymwysterau galwedigaethol yn ymwneud yn uniongyrchol â byd gwaith, gan gynnwys amrediad llawn o swyddi, diwydiannau a phroffesiynau.

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth, a dyna pam mae gan bob athro fynediad uniongyrchol at ein swyddogion pwnc, gan sicrhau eu bod yn derbyn y lefel gywir o gefnogaeth pan fyddant angen hynny.

Rydym yn rhedeg dewis eang o gyrsiau hyfforddi athrawon ledled y DU, ac yn darparu adnoddau digidol yn rhad ac am ddim i athrawon a myfyrwyr.

Nodweddion Cymwysterau Galwedigaethol CBAC yw:

  • Cynnwys wedi’i strwythuro’n glir a meini prawf asesu syml
  • Cyrsiau hyfforddi rheolaidd i athrawon
  • Rhwydwaith cefnogi ardderchog yn cynnwys canllawiau i athrawon ac adnoddau digidol
  • Mynediad uniongyrchol i arbenigwr CBAC yn y pwnc

Cofrestru eich Canolfan

I gofrestru eich ysgol neu goleg ar gyfer arholiadau CBAC, cysylltwch â’n tîm cofrestru canolfan.