Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Yr Iaith ar Waith (Cymraeg) Llwybrau (FfCCh)

Mae'r Iaith ar Waith yn gymhwyster sy'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio'u Cymraeg a datblygu eu sgiliau dwyieithog yn y gweithle.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Am y Cymhwyster Hwn

Mae'r cymhwyster ar gael yn Lefe Mynediad 3, Lefel 1, Lefel 2 a Lefel 3 gyda tair uned sy'n werth dau gredyd ar bob lefel. Asesir yr unedau hyn yn y canolfannau ac fe'u safonir yn allanol.

Bwriedir y cymhwyster galwedigaethol hwn ar gyfer Cymry Cymraeg neu ddysgwyr sy'n defnyddio'r iaith Gymraeg wrth gynnig gwasanaeth cwsmer yn broffesiynol yn y gweithle. Y nod yw y bydd myfyrwyr yn defnyddio'r Gymraeg yn naturiol a chyda hyder wrth ddelio â chwsmeriaid.

Wrth ddilyn y cymhwyster hwn, daw'r myfyrwyr yn ymwybodol pam bod defnyddio'r Gymraeg â chwsmeriaid yn bwysig yng Nghymru heddiw, a pha gywair sy'n briodol i'w ddefnyddio mewn sefyllfaoedd gwahanol. Byddant hefyd yn gallu delio'n hyderus â chwsmeriaid trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn gallu ymateb i amrywiol sefyllfaoedd o fewn y gweithle.


Dyddiadau Allweddol

Cyfres Ionawr 

1 Hydref Terfyn amser cofrestru
30 Tachwedd Terfyn amser cywiriadau
12 Rhagfyr Terfyn amser cyflwyno samplau

Cyfres Mehefin

21 Chwefror  Terfyn amser cofrestru
30 Ebrill Terfyn amser cywiriadau
4 Mai Terfyn amser cyflwyno samplau

Samplau

Rhaid anfon samplau o waith at:

Nia Morgan
Parth Cymraeg
CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX

Dyddiad cyflwyno samplau: 12 Rhagfyr (cyfres Ionawr) / 4 Mai (cyfres Mehefin).

Dylai samplau o waith gynnwys:

Taflen Ddilysu Myfyriwr
Cofnod Asesu


Dolenni Defnyddiol

Canllawiau Anfon Sampl
Canllawiau i Diwtoriaid


Cysylltwch â ni

Swyddog Pwnc

Angharad Evans
029 2026 5480
angharad.evans@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
nia.morgan@cbac.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.