Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Twristiaeth Lefel 1 / 2

Mae'r asesiad allanol ar gyfer Uned 4: Cyrchfannau i Dwristiaid yn Ewrop nawr ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan ddiogel.

Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth (QAN - 600/9908/2) a'r Tystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth (QAN - 601/4549/3) yn darparu profiad dysgu i rai  14 i 16 mlwydd oed trwy gyfrwng dysgu cymhwysol. Bydd myfyrwyr yn meithrin gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ac yn cymhwyso'r rhain gan ddefnyddio tasgau pwrpasol wedi'u gosod mewn cyd-destunau sector neu bwnc y mae ganddynt lawer o nodweddion gwaith go iawn. yn y cymhwyster hwn ceir unedau arwahanol sy'n caniatáu am ddysgu synoptig ac asesu, gan ennyn brwdfrydedd a chymell dysgwyr wrth iddyn nhw astudio Twristiaeth.

Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Datganiad o Ddiben

Darllenwch datganiad o ddiben Twristiaeth Lefel 1/2

Datganiad o ddiben

Strwythur y Cymwysterau

Dyfarniad Lefel 1 / 2 CBAC mewn   Twristiaeth

(QAN -600/9908/2)

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned

 

Asesiad

ODA

9801

Profiad y Cwsmer

Gorfodol

Mewnol

30

9802

Busnes Twristiaeth

Gorfodol

Allanol

30

9803

Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y DU

Gorfodol

Mewnol

60

Mae'n rhaid i ddysgwyr gyflawni'r HOLL unedau.

Tystysgrif   Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth

(QAN – 601/4549/3)

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned

 

Asesiad

ODA

9801

Profiad y Cwsmer

Gorfodol

Mewnol

30

9802

Busnes Twristiaeth

Gorfodol

Allanol

30

9803

Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y DU

Gorfodol

Mewnol

60

9804

Cyrchfannau Twristiaeth Ewropeaidd

Gorfodol

Allanol

30

9805

Twristiaeth Digwyddiadau

Gorfodol

Mewnol

30

9806

Gweithgareddau   Hyrwyddol ar gyfer Sefydliadau Twristiaeth

Dewisol

Mewnol

60

9807

Twristiaeth Gynaliadwy

Dewisol

Mewnol

60

Mae'n rhaid ddysgwyr gyflawni'r HOLL unedau gorfodol ac UN uned ddewisol.


Cysylltwch â Ni

Mike Neale
029 2026 5315
michael.neale@wjec.co.uk
Andrew O'Regan
029 2026 5097
andrew.oregan@wjec.co.uk
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.