Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Twristiaeth

Dewiswch y cymhwyster penrthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mike Neale
029 2026 5315 / 07929358404
michael.neale@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Andrew O'Regan
029 2026 5097
andrew.oregan@wjec.co.ukk