Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Sbaeneg TAG UG/U (o 2009)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n manyleb TAG UG/Safon Uwch Sbaeneg, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymwysterau yma yn ystod haf 2017 gyda chyfle i ail-sefyll yn Haf 2018.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwysterau yma.

Tanysgrifiwch


Cynlluniau Marcio FN/GN/SN1 Llafar ac FN/GN/SN2

Mae CBAC, gan weithredu ar arweiniad gan Ofqual, wedi addasu'r cynlluniau marcio'n ymwneud â Chyfathrebu (AA1/AA2) ar gyfer yr asesiadau llafar FN/GN/SN1 a Dealltwriaeth / Ansawdd yr Ymateb (AA2) ar gyfer y papur ysgrifenedig FN/GN/SN2 a bydd y newidiadau hyn yn weithredol o gyfres arholiadau'r haf 2015.

cynllun marcio FN/GN/SN1
cynllun marcio FN/GN/SN2

Uned 1 Arholiad Llafar

Gall canolfannau sy'n cynnal eu profion llafar UG eu hunain agor y cardiau testun 3 diwrnod gwaith cyn yr arholiad.

Uned 3 Arholiad Llafar - Trafodaeth Strwythuredig

Bydd yr arholwr yn cynnig dewis o 2 garden ar hap i'r ymgeisydd. Bydd yr ymgeisydd, heb astudio'r cardiau, yn penderfynu pa deitl y mae'n dymuno paratoi.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Karl Sage
029 2026 5124
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth

Candice Dempster
029 2026 5031
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Claire Williams
029 2026 5039
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cynorthwyol

Monika Mrosek
029 2026 5379
languages@wjec.co.ukCymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Sbaeneg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.