Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymdeithaseg TAG UG/U

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TGAU Cymdeithaseg, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yn ystod haf 2017 gyda cyfle i ailsefyll hefyd yn haf 2017


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch
cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Cymdeithaseg wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Joanna Lewis
029 2026 5167
joanna.lewis@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Eira Morgan
029 2026 5183
eira.morgan@wjec.co.uk


Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Cymdeithaseg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.