Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymdeithaseg TGAU (o 2017)

TGAU Cymdeithaseg dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TGAU diwygiedig (9-1) Cymdeithaseg, sydd wedi cael ei achredu gan Ofqual a'i ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017. Mae'r cymhwyster hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.

Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau hyfforddiCysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Joanna Lewis
029 2026 5167
joanna.lewis@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Greg Lewis
029 2026 5035
Greg.Lewis@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.