Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymdeithaseg TAG UG/U (o 2015)

Mae manyleb TAG Cymdeithaseg CBAC yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o'r newidiadau sy'n digwydd yn y gymdeithas ym Mhrydain. Ceir ynddi hefyd gyfleoedd i ddysgu am ddulliau ac ymchwil cymdeithasegol. Gall y dewis o destunau gael ei ddefnyddio i gefnogi astudiaethau galwedigaethol megis iechyd a gofal cymdeithasol, nyrsio a gwaith cymdeithasol. Mae'r cwrs hwn hefyd yn sylfaen addas ar gyfer astudio cymdeithaseg neu faes cysylltiedig o addysg uwch megis troseddeg neu'r gyfraith.

Bydd dewis o destunau ar gael i'r dysgwyr, yn cynnwys teuluoedd, diwylliant ieuenctid, y gymuned, addysg, crefydd, y cyfryngau torfol, trosedd, gwleidyddiaeth, iechyd ac anabledd, rhaniadau cymdeithasol a chymdeithaseg fyd-eang.

Mae'r pwyslais ar sgiliau yn y fanyleb yn galluogi i'r dysgwyr ddatblygu a dangos eu 'dychymyg cymdeithasegol' trwy ganolbwyntio ar eu hunaniaeth bersonol, eu cyfrifoldebau a'u rôl yn y gymdeithas. Mae TAG cymdeithaseg CBAC yn boblogaidd gyda chanolfannau am sawl rheswm, yn eu plith: eglurder y manylebau a'r deunyddiau asesu; darpariaeth adnoddau ar-lein rhad ac am ddim a safon y gwasanaeth mae staff CBAC yn ei ddarparu.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Gwneud Cais Ar-LeinCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Cymdeithaseg wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Joanna Lewis
029 2026 5167
joanna.lewis@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Eira Morgan
029 2026 5183
eira.morgan@wjec.co.ukCymwsyterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Cymdeithaseg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.