Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymdeithaseg

Dewiswch y cymhwyster perthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae'n arbenigwyr pwnc Cymdeithaseg ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Swyddog Pwnc

Joanna Lewis
029 2026 5167
joanna.lewis@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Eira Morgan
029 2026 5183
eira.morgan@wjec.co.uk