Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwyddor Feddygol Lefel 3

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae'n bleser gan CBAC gynnig dau gymhwyster newydd i'w defnyddio gan ganolfannau yng Nghymru a Lloegr o Medi 2016:

  • Diploma Lefel 3 Gwyddor Feddygol
  • Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddor Feddygol

Datblygwyd y cymwysterau hyn ar y cyd â Phrifysgolion a labordai Patholeg Glinigol. Mae'r cymwysterau'n defnyddio cyd-destunau sy'n ymgysylltu ac yn ystyrlon i'r dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau gwyddonol. Gallant felly ddatblygu'r dulliau gweithredu sy'n angenrheidiol i ddeall, asesu ac awgrymu datrysiadau i broblemau a heriau meddygol o'r byd go iawn. Mae pwyslais sylweddol yn y cymwysterau hyn ar ddatblygu sgiliau ymarferol da sy'n angenrheidiol i fonitro iechyd a chlefydau.

System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol

Sylwer bod angen cyflwyno marciau asesiadau mewnol/asesiadau dan reolaeth gan ddefnyddio’r System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol (IAMIS) ar y wefan ddiogel. Dylid anfon y gwaith i’r safonwyr erbyn 15fed Mai. I gael gwybod mwy, edrychwch ar y Llawlyfr Asesu Mewnol.

Y Newyddion Diweddaraf

Ebrill 2018

Mae'r wybodaeth o flaen llaw ar gyfer Uned 6 Gwyddor Feddygol nawr ar gael.

Ebrill 2016

Mae'n bleser gan CBAC gadarnhau bod ein cymwysterau Lefel 3 Gwyddor Feddygol wedi'u cymeradwyo i'w cynnwys yn y Tablau Perfformiad Ysgolion yn Lloegr.

Llythyr o Gefnogaeth Newydd (Tachwedd 2015)

Derbyniwyd y llythyrau o gefnogaeth canlynol gan Sefydliadau Addysg Uwch:

Prifysgol Caer

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Bangor

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol West of England

Dogfennau Allweddol

Adnoddau

Rydym yn cynnig ystod o adnoddau ychwanegol i gefnogi addysgu a dysgu'r cymhwyster hwn.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP o dymor yr hydref i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Lefel 3 Gwyddor Feddygol. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 3 Gwyddor Feddygol

Cymwysterau Cysylltiedig

Efallai hefyd fod gennych ddiddordeb yn y canlynol: TGAU Gwyddoniaeth, Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd 

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Llinos Wood - Swyddog Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5384
E-bost: llinos.wood@cbac.co.uk

Sarah Price - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5103
E-bost: sarah.price@wjec.co.uk

Upcoming CPD Events

Lefel 3 Gwyddor Feddygol (Canolfannau Cymru a Lloegr)
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.