Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae'n bleser gan CBAC gyhoeddi ei fod yn datblygu dau gymhwyster lefel 3 newydd cyffrous yn y maes Gwyddor yr Amgylchedd. Bydd y cymwysterau hyn ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2015:

  • Diploma Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd QAN 601/4550/X
  • Diploma Estynedig Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd QAN 601/4551/1

Mae'r Diploma yn gofyn am 360 awr o ddysgu dan arweiniad (cyfwerth i un TAG Safon Uwch) tra bod gofyn am 720 awr o ddysgu dan arweiniad yn y Diploma Estynedig (cyfwerth i ddwy TAG Safon Uwch). Bydd y ddau gymhwyster yn cael eu cynnwys yn nhablau perfformiad haf 2017 (Lloegr) a bydd pwyntiau UCAS amdanyn nhw.

Hoffech chi wybod mwy? Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin.

Dogfennau Allweddol

Manyleb Diploma Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

Manyleb Diploma Estynedig Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol Diploma Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol Diploma Estynedig Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd Deunydd Asesiad Rheoledig

Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd Adnoddau

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Diploma Gwyddor yr Amgylchedd CBAC

Datganiad o Ddiben Diploma Estynedig Gwyddor yr Amgylchedd CBAC

Addysg Uwch

Cyflwynodd y Prifysgolion canlynol lythyrau o gefnogaeth sy'n cadarnhau eu bod wedi cytuno i dderbyn y cymhwyster hwn yn rhan o bortffolio dysgwr i gael ei dderbyn ar gwrs Gwyddor yr Amgylchedd a/neu gyrsiau cysylltiedig eraill.

Llythyrau o gefnogaeth

System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol

Sylwer bod angen cyflwyno marciau asesiadau mewnol/asesiadau dan reolaeth gan ddefnyddio’r System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol (IAMIS) ar y wefan ddiogel. Dylid anfon y gwaith i’r safonwyr erbyn 15fed Mai. I gael gwybod mwy, edrychwch ar y Llawlyfr Asesu Mewnol.

Newyddion

Mai 2018

Mae’r wybodaeth o flaen llaw ar gyfer uned 4 Gwyddor yr Amgylchedd nawr ar gael. Cliciwch yma

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP o dymor yr hydref i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd - Hydref 2016

(Rhagfyr 2014)

Mae’n bleser gan CBAC gyhoeddi y bydd y Diploma Lefel 3 mewn Gwyddor yr Amgylchedd a’r Diploma Lefel 3 Estynedig mewn Gwyddor yr Amgylchedd yn cael eu cynnwys yn nhablau perfformiad 2018 (Lloegr) yn y categori cyffredinol cymhwysol.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Llinos Wood - Swyddog Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5384
E-bost: llinos.wood@cbac.co.uk

Sarah Price - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5103
E-bost: sarah.price@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.