Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwyddoniaeth Galwedigaethol

Rydym yn cynnig ystod o gymwysterau Gwyddoniaeth Galwedigaethol i ysgolion a cholegau yng Nghymru, Lloegr a thu hwnt. Cliciwch isod i ddod o hyd i'ch cymhwyster chi.

Newydd (o 2015)

Gwyddor Feddygol Lefel 3 (o 2016)

Gwyddor yr Amgylchedd Lefel 3 (o 2015)

Tystysgrif Gwyddoniaeth Lefel Mynediad (o 2016)

Hen (o 2009)

Gwyddoniaeth i Weithio Lefel 1/2 (o 2009)

Gwyddoniaeth Gymhwysol Lefel 1/2 (o 2009)

Gwyddoniaeth Gymhwysol Llwybrau (o 2009)

Gwyddoniaeth Heddiw Llwybrau Mynediad (o 2009)

Gwyddoniaeth Lefel Mynediad (o 2009)

 

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc Galwedigaethol

Llinos Wood
029 2026 5384
llinos.wood@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sarah Price
029 2026 5103
sarah.price@wjec.co.uk