Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwyddoniaeth

Rydym yn cynnig ystod o gymwysterau Gwyddoniaeth i ysgolion a cholegau yng Nghymru, Lloegr a thu hwnt. Cliciwch isod i ddod o hyd i'ch cymhwyster chi.

 

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.


Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc Bioleg

Liane Adams
029 2026 5126
liane.adams@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc Cemeg

Jonathan Owen
029 2026 5057
jonathan.owen@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc Ffiseg

Helen Francis
029 2026 5081
helen.francis@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc Galwedigaethol

Llinos Wood
029 2026 5384
llinos.wood@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth TAG

Matthew Roberts
029 2026 5380
matthew.roberts@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth TGAU

Gareth Summerill
029 2026 5140
gareth.summerill@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Galwedigaethol

Sarah Price
029 2026 5103
sarah.price@wjec.co.uk