Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwyddoniaeth TGAU (o 2016)

Rydym yn cynnig cyfres o gymwysterau TGAU gwyddoniaeth i ysgolion a cholegau yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2016. Cliciwch isod i weld y fanyleb a deunyddiau'r cwrs ar gyfer eich cymhwyster chi.

Pob Cymhwyster Gwyddoniaeth

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Llinos Wood
029 2026 5384
llinos.wood@wjec.co.uk

Bioleg

Liane Adams
029 2026 5126
liane.adams@wjec.co.uk

Cemeg

Jonathan Owen
029 2026 5057
jonathan.owen@wjec.co.uk

Ffiseg

Helen Francis
029 2026 5081
helen.francis@wjec.co.uk

Gwyddoniaeth Gymhwysol, Llwybrau Mynediad

Sarah Price - Swyddog Cefnogaeth
029 2026 5103
sarah.price@wjec.co.uk

Bioleg, Cemeg, Ffiseg, Gwyddoniaeth Dwyradd

Gareth Summerill - Swyddog Cefnogaeth
029 2026 5140
gareth.summerill@wjec.co.uk