Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gwyddoniaeth UG/Safon Uwch (o 2015)

O fis Medi 2015 byddwn yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau Gwyddoniaeth lefel UG / Uwch i ysgolion a cholegau yng Nghymru. Cliciwch isod i weld y fanyleb a deunyddiau'r cwrs ar gyfer eich cymhwyster chi.

Bioleg UG/Safon Uwch (o 2015)

Cemeg UG/Safon Uwch (o 2015)

Ffiseg UG/Safon Uwch (o 2015)

Pob Cymhwyster Gwyddoniaeth

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc Bioleg

Liane Adams
029 2026 5126
liane.adams@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc Cemeg

Jonathan Owen
029 2026 5057
jonathan.owen@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc Ffiseg

Helen Francis
029 2026 5081
helen.francis@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth TAG

Matthew Roberts
029 2026 5380
matthew.roberts@wjec.co.uk