Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Busnes Adwerthu

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Busnes Adwerthu (QAN - 600/8330/X) a'r Dystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Busnes Adwerthu (QAN - 601/3215/2) yn cyflwyno dysgwyr i un o'r sectorau cyflogaeth pwysicaf yn y DU, gan archwilio agweddau amrywiol ar y busnes adwerthu ac ymchwilio i amrediad o adwerthwyr o siopau cadwyn mawr a siopau adrannol i siopau annibynnol a rhith-siopau.

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Busnes Adwerthu

Datganiad o Ddiben Tystysgrif Lefel 1 / 2 mewn Busnes Adwerthu

Dogfennau Allweddol

Asesiadau Dan Reolaeth

Mae'r asesiad allanol ar gyfer uned 4 (Hyrwyddo Busnes Manwerthu) ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan ddiogel yn yr adran Papur Cwestiynau.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae deunydd DPP digwyddiadau blaenorol ar gael i'w lwytho i lawr o'r wefan ddiogel. Ewch i Llwytho Adnoddau PDF i Lawr>Deunyddiau DPP>Lefel 1 a 2 Busnes Adwerthu

Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.

Cymwesterau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Astudiaethau Busnes TGAU; Astudiaethau Busnes TAG UG/U; Cymwysterau Galwedigaethol eraill.

Cysylltu

Stephen Oliver - Swyddog Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5038
E-bost: stephen.oliver@wjec.co.uk

Clare Williams - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5059
E-bost: clare.williams@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Lefel 1/2 Busnes Adwerthu Adroddiad Arholwyr Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.