Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Crefyddol TGAU o 2017

Rydym wrthi'n datblygu cymhwyster newydd TGAU Astudiaethau Crefyddol i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2019). Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r gymhwyster TGAU Astudiaethau Crefyddol newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru. Mae modd dod o hyd i'r linc ar wefan CC

Adnoddau Astudiaethau Crefyddol

Adnoddau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau HyfforddiOriau Dysgu Dan Arweiniad

Mae cymwysterau TGAU (cyrsiau llawn) wedi eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr 16 mlwydd oed sydd yn dilyn rhaglen dwy flynedd yn cynnwys 120 o oriau dysgu dan arweiniad. Adlewyrchir hyn drwy drwch, manylder a her y cynnwys bydd y myfyrwyr yn cael eu hasesu. Mae gwerth oriau dysgu dan arweiniad ar gyfer cymwysterau rheoledig yn cael ei nodi ar Cymwysterau yng Nghymru, y bas data ar-lein o gymwysterau a gynhelir gan Cymwysterau Cymru. Mae gwerth oriau dysgu dan arweiniad yn argymell cyfanswm yr amser addysgu sydd ei angen er mwyn cyflwyno'r dysgu angenrheidiol i gyflawni'r cymhwyster.Cysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Lynda Maddock
029 2026 5122
lynda.maddock@wjec.co.uk

Swyddog cefnogi Pwnc

Christopher Barfoot
029 2026 5094
christopher.barfoot@cbac.co.uk


Cymwysterau perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.