Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Crefyddol TAG UG/U (o 2016)

Dogfennau Allweddol

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymwysterau yma yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwysterau yma.

Tanysgrifiwch


Newyddion

Mae'r llyfryn cyfarwyddiadau isod yn darparu gwybodaeth ar gyfer pob ymgeisydd uwch gyfrannol manyleb newydd Astudiaethau Crefyddol (addysgu o 2016) fydd yn eistedd Uned 2 (Cyflwyniad i grefydd a Moeseg & Cyflwyniad i Athroniaeth Crefydd.)

Mae'n cynnwys gwybodaeth bwysig i'r ymgeiswyr ar sut i osod eu hymatebion i'r cwestiynau yn y llyfryn ateb pinc 16 tudalen. Mae'n bwysig dilyn y canllawiau hyn gan y bydd yr uned hon gael ei farcio'n electronig.

Llyfryn cyfarwyddiadauYmunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Andrew Pearce
029 2026 5387
andrew.pearce@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Eira Morgan
029 2026 5183
eira.morgan@wjec.co.ukCymwysterau perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Astudiaethau Crefyddol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.