Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Crefyddol

Dewiswch y cymhwyster perthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Lynda Maddock
029 2026 5122
lynda.maddock@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Christopher Barfoot
029 2026 5094
christopher.barfoot@cbac.co.uk

Swyddog Pwnc

Andrew Pearce
029 2026 5387
andrew.pearce@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Eira Morgan
029 2026 5183
eira.morgan@wjec.co.uk