Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Seicoleg TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TGAU Seicoleg, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009).

Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yn ystod haf 2018. Hoffai CBAC sicrhau canolfannau y bydd athrawon y pwnc hwn yn parhau i dderbyn cefnogaeth lawn tan yr asesiad terfynol.

Am fwy o wybodaeth ar ba gymwysterau a fydd yn cael eu dynnu yng Nghymru, gwelwch Cylchlythyr 41.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymhwyster yma.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Rachel Dodge
029 2026 5302
rachel.dodge@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Caroline Redman
029 2026 5141
caroline.redman@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.