Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Seicoleg

Dewiswch y cymhwyster perthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae'n arbenigwyr pwnc Seicoleg ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Swyddog Pwnc

Rachel Dodge
029 2026 5302
rachel.dodge@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc (TAG UG/U)

Robert Williams
029 2026 5313
robert.williams@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc (TGAU)

Caroline Redman
029 2026 5141
caroline.redman@wjec.co.uk